suma: 0,00 zł do kasy
Zwrot towaru

Możliwość zwrotu w terminie 14 dni

Jeżeli uznasz, że zakupiony produkt nie odpowiada Twoim oczekiwaniom przysługuje Ci prawo jego zwrotu w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrócimy Ci pieniądze na wskazany rachunek bankowy.

 

Odstąpienie od umowy.

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. Poz. 827 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient /osoba fizyczna/ może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

UWAGA! Do zwracanego towaru, obok listu przewozowego, należy umieścić w kopercie opisanej "ZWROT", protokół zwrotu towaru. W przypadku braku opisania paczki jako zwrot, lub braku protokołu zwrotu, możemy odmówić przyjęcia przesyłki.
Protokół zwrotu musi zawierać: Numer dokumentu sprzedaży, Numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone środki oraz czytelny podpis i adres. Można skorzystać z naszego szablonu protokołu, zamieszczonego poniżej.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia /na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną/ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu -formularz zwrotu towaru
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zwrócone będą wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta / z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep/, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.
6. Zwracany towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu bez śladów używania wraz ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie /kable, zasilacze, instrukcje itp./, w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu należy odesłać na nasz adres: ELMAX ul. Fabryczna 2 D, 20-301 Lublin
7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy /uszkodzenie, zużycie itp./
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14/ Zwrot towaru w ciągu 14 dni dotyczy tylko przy zakupach dla osób fizycznych /na paragon a nie na fakturę./

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium